Finansinstitusjoner stiller krav ved refinansiering av gjeld. Låntakere bør sjekke hvilke tilbud som finnes på markedet, for eksempel på Sparebank1. Noen finansinstitusjoner spesialiserer seg på refinansiering men de har ikke nødvendigvis de mest gunstige tilbudene. Låntaker må blant annet være oppmerksom på at gebyrer kan fordyre refinansieringen. Lavest nominell rente er ikke alltid billigste alternativ.

Kriteriene finansinstitusjoner stiller vil avhenge av type lån samt sikkerhet som stilles for lånet. I vurderingen av låntaker vil også blant annet alder, lønnsinntekt og eventuelle andre låneforhold som ikke er med i refinansieringen bli tatt i betraktning. Derfor vil renten som tilbys låntaker variere avhengig av den finansielle situasjonen. Det er en risikoberegning som finansinstitusjoner er pålagt.

Sammenligning av finansinstitusjoner

Det er viktig at man som låntaker sjekker refinansiering-tilbud i markedet. På internett er det mye informasjon som kan oppdrives ved noen enkle tastetrykk. Aktører i markedet utfører sammenligninger for forbrukerne. De er lettfattelige og gir et godt bilde av krav som stilles til låntaker samt refinansiering-kostnad. Sammenligningene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Låntaker sin personlige økonomi er ofte avgjørende for hvor gode vilkår man får på lånet, og man kan godt sjekke ut noen tips før man søker. Inntekt, alder og annen gjeld er faktorer som spiller inn på hvilke vilkår man kan forvente seg når man søker lån. Har man aktive inkassosaker eller betalingsanmerkninger kan man ikke forvente å få innvilget et lån uten sikkerhet.

Nye forskrifter

Myndighetene opplevde at en del mennesker lånte mer enn deres privatøkonomi kunne tåle, og Finanstilsynet har derfor innført en ny forskrift som skal sikre at dette ikke skjer. Dette medfører at man nå ikke kan låne mer enn fem ganger sin egen årsinntekt. Den totale gjelden inkluderer ubrukt kreditt på de kredittkortene man har.

Et annet krav er at man skal ha såpass romslighet i økonomien sin så man kan tåle en renteøkning på opp til fem prosent. Forskriftene tilsier også at man ikke bør ha en lenger nedbetalingstid på forbrukslån enn fem år. De to første kravene gjelder for øvrig for all gjeld man påtar seg, også boliglån.

Kravene varierer hos de som låner ut penger

Finanstilsynets forskrift fra 2019 må alle låneinstitusjoner følge. I tillegg kan det være en del andre krav som varierer mellom de forskjellige långiverne. Noen setter krav til inntekt, som at man må tjene 200 000 kroner eller mer årlig. Andre stiller krav til at låntaker har passert en viss alder, for eksempel 23 år.

Oppfyller man kravene, vil banken foreta en nøye gjennomgang av økonomien til søker. En kredittsjekk vil gi en score til låntaker, noe som avgjør om man får avslag eller får innvilget lånet. Hvor god score man får, vil også avgjøre hvor gode vilkår man får og har man høy score anses risikoen som lavere.

God score gir gode vilkår

Det er flere ting som avgjør hvor god score man får. Inntekt er viktig. Høy inntekt gir høy score. Det samme gjelder den gjelden man allerede har. Høy gjeld er ikke positivt, og er mye av gjelden i usikrede lån kan det gjøre situasjonen enda mindre gunstig. Alder påvirker også, er man ung påvirker det negativt på kredittscoren.

Dårlig betalingshistorikk er også negativt for kredittvurderingen. Har man betalingsanmerkninger vil man i de aller fleste tilfeller få avslag på lånesøknaden. Er man i ferd med å miste kontroll over økonomien, er det derfor viktig at man tar grep hvis man vil refinansiere før man kommer i en situasjon hvor man får betalingsanmerkninger og inkassosaker.

Oppsummering: Kravene kan variere

  • Søke om refinansiering før man får betalingsanmerkninger eller inkassosaker
  • Sjekk med flere långivere for å få de beste vilkårene

De forskjellige bankene og låneinstitusjonene kan ha forskjellige krav til de som skal få innvilget et lån hos dem. Noen har et krav på inntekt på for eksempel 200 000 kroner eller mer i året. Andre kan ha krav om at låntaker har fylt 23 år. Men alle som låner ut penger må forholde seg til Finanstilsynets forskrift.